System detekcji ABTOW (Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody) został stworzony dzięki połączeniu właściwości wybranych mikroorganizmów z czujnikami elektrochemicznymi. Poprzez zastosowanie ABTOW, możliwe jest bezzwłoczne wykrycie występujących w wodzie zanieczyszczeń (ksenobiotyków) o niskich stężeniach. ABTOW jest szybki i niezawodny: czas reakcji urządzenia na pojawienie się w wodzie substancji szkodliwych to zaledwie 1,5 minuty. Mała objętość i szybka wymiana wody w układzie badawczym, wolny wzrost bakterii, a przez to duża stabilność stosowanych złoży mikroorganizmów, jak również opcja działania w układach przepływowych to kolejne cechy charakterystyczne urządzenia.

Informacja w Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/ABTOW