Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na webinarium pt.:

 

"Uwarunkowania środowiskowe i historyczne doliny Kochłówki"

 

Program:

  • Powitanie uczestników i wystąpienie przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska
  • Prezentacja: Dolina Kochłówki na przestrzeni wieków - Przemysław Noparlik, Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca
  • Prezentacja: Charakterystyka hydrologiczna doliny Kochłówki - Barbara Szaflik, Marek Sołtysiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • Prezentacja: Bioróżnorodność doliny Kochłówki - Witold Nocoń (Politechnika Śląska), Marcin Gierszal (Grupa Inicjatywna Dolina Kochłówki), Robert Matusiak (Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze)
  • Dyskusja


Webinarium odbędzie się we wtorek, 15 września 2020 r., o godz. 17.00.

Kod spotkania w aplikacji Google Meet:   gzr-yjnc-jdm


Patronatem webinarium objęli:

  • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
  • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów
  • Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Uwaga: W celu uzyskania połączenia potrzebne jest konto Google. Jego założenie jest bezpłatne (LINK).  Google Meet obecne jest w poczcie GMail dostępnej przez przeglądarkę oraz w aplikacji GMail na Android (więc do wzięcia udziału w webinarium wystarczy telefon), dostępna jest też dedykowana aplikacja na system Android (Google Play) i iOS (App Store). W celu połączenia z webinarium należy kliknąć podany link lub wpisać w aplikacji kod spotkania.

  

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

W Warszawie, 16 czerwca 2020 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PRGW). Przewodniczącym Rady został dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ (Zastępca Dyrektora ŚCW), który odebrał nominację z rąk Pani Wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy.
Państwowa Rada Gospodarki Wodnej złożona z 34 członków, powołana została przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na lata 2020 – 2023, na podstawie ustawy Prawo Wodne, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
Do zakresu działania Państwowej Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:
1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;
2) opiniowanie projektów dokumentów planistycznych;
3) opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;
5) wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Informacja o inauguracyjnym posiedzeniu PRGW na stronie ministerialnej.

 

Foto: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Foto: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Każdy zainteresowany działaniami misji zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe może wziąć udział w konsultacjach przez wypełnienie ankiety.
Misja zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe (Mission area: Healthy oceans, seas, coastal and inland waters) jest jedną z pięciu misji działających przy Komisji Europejskiej w celu opracowania założeń do Programu Badań i Innowacji Horyzont Europa na lata 2021-2027. Są to: zmiany klimatu, onkologia, zdrowa ziemia, czyste oceany i morza, inteligentne miasta. Horyzont Europa będzie największym w historii Europy programem na rzecz badań i innowacji z budżetem wynoszącym 100 mld euro.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych wyznaczeniem kierunków badań morskich i nadmorskich w zakresie „zdrowych i urodzajnych mórz i oceanów”.