Zapraszamy na 4. Śląski Festiwal Nauki, na którym swoje wykłady oraz warsztaty będą miały osoby współpracujące ze Śląskim Centrum Wody UŚ:

  • Wykład 26 stycznia 2020: Woda w wielu wymiarach – jak nią dobrze gospodarować (dr hab. prof. UŚ Andrzej Woźnica, mgr inż. Wanda Jarosz):

Wielowymiarowe spojrzenie na wodę to uwzględnienie wielu aspektów wynikających z jej obecności wokół nas i niezbędności dla nas. Woda to nie tylko podstawowy składnik żywych organizmów, ale także bogaty we florę i faunę ekosystem. To miejsce rekreacji i wypoczynku oraz zasób i podstawowy surowiec gospodarczy. Woda to powódź i susza, które są skutkiem występowania lub braku opadów, a także budowa i eksploatacja urządzeń hydrotechnicznych. Gwarancja naszego bytu to racjonalne gospodarowanie wodą, dbałość o jej jakość i dostępność. Dlatego należy spojrzeć na sposoby użytkowania wody w przeszłości, by wykorzystać doświadczenia z czasów, kiedy była ona ważnym zasobem pożywienia, źródłem energii do napędzania kół młyńskich manufaktur oraz drogą transportową. Miasta powstawały tam, gdzie był dostęp do wody. Wysokie wartości usług ekosystemowych środowisk wodnych i podmokłych pokazują, jak bardzo są cenne dla funkcjonowania miast w dobie zmian klimatu.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/woda-w-wielu-wymiarach-jak-nia-dobrze-gospodarowac

  • Wykład 26 stycznia 2020: Jak zostać modelarzem? O modelowaniu ekosystemów wodnych (dr Bartosz Łozowski):

Modele mogą mieć różną postać – od takich, które tworzymy we własnym umyśle, analizując jakieś zagadnienie, przez modele fizyczne zbudowane w określonej skali, po modele matematyczne, opisujące analizowany obiekt za pomocą równań. Te ostatnie rozwijane są od lat 60. XX wieku, a sprzyjał temu szybki rozwój nauk informatycznych i mocy obliczeniowej komputerów. W czasie wykładu zaprezentujemy przykłady różnych modeli, w tym takich, które ujmują ekosystemy wodne w liczne równania. Wizualizacją tych równań są ciekawe animacje i ilustracje, pokazujące zmiany w takich ekosystemach w sposób przystępny i zrozumiały. Przykłady będą uwzględniały zastosowania modeli o różnorodnym charakterze – do wspomagania gospodarowania wodami zbiorników zaporowych, odpowiedzi na pytanie, gdzie zlokalizować kąpielisko lub czy woda ze stawów hodowlanych może zanieczyścić duży zbiornik. Zobacz, jak można zostać modelarzem, nie używając kleju i papieru!

Link do rejestracji na wydarzenie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/jak-zostac-modelarzem-o-modelowaniu-ekosystemow-wodnych

  • Wykład 27 stycznia 2020: Zwierzęta w wodzie? Woda w zwierzętach! (dr hab. prof. UŚ Agnieszka Babczyńska):

Każdy z nas potrafi wymienić całą listę zwierząt, które żyją w wodzie – od najmniejszych postaci larwalnych po największe okazy ssaków morskich. Problem postawiony odwrotnie może jednak sprawiać problemy, bowiem wody w zwierzętach najczęściej nie widać gołym okiem. Podczas prezentacji zastanowimy się wspólnie, czy woda jest w zwierzętach, a jeśli tak, to czy we wszystkich, ile jej tam jest i czy może się wylać. Spróbujemy wybrać kilka przykładów, w tym wielbłąda, meduzę i patyczaka, oraz za pomocą różnych naczyń ocenimy zawartość wody w czworo-, sześcionogach, a może nawet i u posiadaczy większej liczby kończyn.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/zwierzeta-w-wodzie-woda-w-zwierzetach

  • Warsztaty 27 stycznia 2020: Błękitno-zielone miasta (dr hab. prof. UŚ Andrzej Woźnica, Studenci Międzywydziałowego Koła naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody UŚ):

Czym jest błękitno-zielona infrastruktura? Jakie pozytywne zmiany mogą nastąpić dzięki zatrzymaniu wody w mieście? Jakie są koncepcje stosowania zielono-niebieskiej infrastruktury w małej lub dużej skali? Tego dowiecie się podczas warsztatów, w ramach których wspólnie skomponujemy różne modele infrastruktury, zweryfikujemy ich zachowania retencyjne i spowalniające przepływ wody przez miasto oraz możliwości oczyszczania wody różnych modeli. Wykorzystamy do tego gotowe elementy: modele dachów, pokrycia powierzchni I zbiorników wodnych. Zaprezentujemy też drogę wody w nowoczesnym mieście. Rozwiązania pokażą nam skalę wyzwań związanych z projektowaniem infrastruktury w aspekcie zagospodarowania i zarządzania wodą w miastach, szczególnie opadową, odprowadzaną z powierzchni uszczelnionych do instalacji miejskich i rzek.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/blekitno-zielone-miasta

Zapraszamy do rejestracji i udziału!

3 grudnia 2019 r. odbyło się śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców z branży wodnej, organizowane w Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo w Katowicach przez firmę Ekoenergia Silesia SA. Spotkanie miało na celu wzmocnienie powiązań kooperacyjnych branży wodnej w celu wytworzenia nowych, innowacyjnych produktów w zakresie ochrony wód, zagospodarowania związanego z wodami, nowymi technologiami oczyszczania i uzdatniania wód, a także prognozowania ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych. Podczas śniadania była także możliwość zaprezentowania swojej oferty w zakresie wymienionych zagadnień.
Podczas spotkania Śląskie Centrum Wody UŚ reprezentowali – dr inż. Marcin Libera oraz dyrektor ŚCW – dr hab. Andrzej Woźnica, który wygłosił wykład pt. "Badania wód środowiskowych; usługi ekosystemów wodnych".

Śląskie Centrum Wody UŚ serdecznie zaprasza na wykład:

“Paleolandscape reconstruction:
Examples from Italy, Tanzania and Southern Africa”

Wykład wygłosi:
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael Märker
Associate Professor at the Department of Earth and Environmental Sciences,
University of Pavia, Italy

12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:30, w sali 001,
na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego
(ul. Będzińska 60, Sosnowiec)

 

 W Chorzowie odbyła się 14-15 listopada 2019 r. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania jakości wód i ścieków w praktyce". Na konferencji wykład pt. Biodetekcja jako narzędzie identyfikacji zanieczyszczenia chemicznego wód, wygłosił dyrektor ŚCW dr hab. Andrzej Woźnica. Zaprezentowany został m.in. Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody (ABTOW), rozwiązanie to spotkało się z dużym zainteresowaniem Uczestników. Więcej o ABTOW można przeczytać TU.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Śląskie Centrum Wody jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji The International Symposium on River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives. Konferencja odbedzie się w Bydgoszczy w dniach 1-5 czerwca 2020 r. W komitecie naukowym Konferencji znalazły się osoby trwale współpracujące ze ŚCW: dr hab. Magdalena Matysik oraz dr hab. Damian Absalon. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o sympozjum - LINK.

 

 

Śląskie Centrum Wody UŚ oraz Koło Naukowe przy ŚCW zorganizowało stanowisko pokazowe na V. Dni Energii Miasta Katowice. Dziękujemy za odwiedziny.

Na naszym stanowisku można było zobaczyć i sprawdzić w jaki sposób uszczelnione powierzchnie na dużych obszarach miasta mogą powodować lokalne podtopienia, ale również jak stają się przyczyną deficytu wody. Zademonstrowaliśmy różne nawierzchnie umożliwiając przesączanie się wody, jednocześnie obniżając tempo spływu deszczówki do kanalizacji. Ponieważ zieleń odgrywa kluczową rolę w zatrzymywaniu wód opadowych i poprawia komfort funkcjonowania w mieście, szczególnie w strefach zabetonowanych, zademonstrujemy sposób budowy „ogrodu deszczowego”. 

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

W dniach 17-21 czerwca w Goczałkowicach odbył się już drugi obóz naukowy Międzywydziałowego Koła Naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody UŚ. Celem obozu było praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczące stosowania technik sonarograficznych oraz badania jakości wody za pomocą sond wieloparametrowych. Badania prowadzono na Zbiorniku Goczałkowickim. Ze względu na konieczność przebadania płytkich obszarów akwenu, pomiary prowadzono nie tylko z wykorzystaniem łodzi badawczej UŚka, ale również z kajaków. Warsztaty stanowiły okazję do zapoznania się z awifauną Zbiornika oraz podziwiania środowiska przyrodniczego i ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z artykułem o naszej Konferencji pt. „Kanał Śląski i Droga Górnej Wisły – szanse i wyzwania” w czasopiśmie Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Link do artykułu: