Monografie Śląskiego Centrum Wody

TOM 1 2018 r. ISBN 978-83-61695-46-2
Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej


Spis treści

Słowo wstępne - Damian Absalon

1. Wyzwania związane z wodą na Śląsku – wspólnie zadbajmy o jakość wód - Andrzej Woźnica, Damian Absalon, Marcin Libera, Bartosz Łozowski, Andrzej Siudy

Proponowane cytowanie: A. Woźnica, D. Absalon, M. Libera, B. Łozowski, A. Siudy. 2018. Wyzwania związane z wodą na Śląsku - wspólnie zadbajmy o jakość wód. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 11-30, ISBN 978-83-61695-46-2.

2. Paradoksy światowej gospodarki wodnej - Andrzej J. Witkowski

Proponowane cytowanie: A. J. Witkowski. 2018. Paradoksy światowej gospodarki wodnej. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 31-45, ISBN 978-83-61695-46-2.

3. Błękitno-zielona infrastruktura (B-ZI): mało znany i niedoceniany kapitał naszych miast - Leszek Trząski

Proponowane cytowanie: L. Trząski. 2018. Błękitno-zielona infrastruktura (B-ZI): mało znany i niedoceniany kapitał naszych miast. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 47-58, ISBN 978-83-61695-46-2.

4. Znaczenie wody dla funkcjonowania ekosystemów na terenach miejsko-przemysłowych - Edyta Sierka, Ewelina Roszkowska, Gabriela Woźniak

Proponowane cytowanie: E. Sierka, E. Roszkowska, G. Woźniak. 2018. Znaczenie wody dla funkcjonowania ekosystemów na terenach miejsko-przemysłowych. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 59-70, ISBN 978-83-61695-46-2.

5. Nowoczesne metody monitoringu wód powierzchniowych - Damian Absalon

Proponowane cytowanie: D. Absalon. 2018. Nowoczesne metody monitoringu wód powierzchniowych. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 71-82, ISBN 978-83-61695-46-2.

6. Cyfrowe modele zbiorników wodnych – narzędzie do zarządzania wodami i ekosystemem - Bartosz Łozowski, Rafał Ulańczyk

Proponowane cytowanie: B. Łozowski, R. Ulańczyk. 2018. Cyfrowe modele zbiorników wodnych - narzędzie do zarządzania wodami i ekosystemem. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 83-102, ISBN 978-83-61695-46-2.

7. Automatyczna biodetekcja zagrożeń chemicznych wody - Agnieszka Nowak, Andrzej Woźnica

Proponowane cytowanie: A. Nowak, A. Woźnica. 2018. Automatyczna biodetekcja zagrożeń chemicznych wody. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 103-113, ISBN 978-83-61695-46-2.

8. Rola zbiorników zaporowych Goczałkowice i Kozłowa Góra podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 roku w świetle obowiązujących instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiornika - Andrzej Siudy

Proponowane cytowanie: A. Siudy. 2018. Rola zbiorników zaporowych Goczałkowice i Kozłowa Góra podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 roku w świetle obowiązujących instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiornika. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 115-129, ISBN 978-83-61695-46-2.

9. Tekstylia wodoodporne - Katarzyna Bednarczyk, Marcin Libera

Proponowane cytowanie: K. Bednarczyk, M. Libera. 2018. Tekstylia wodoodporne. [W:] D. Absalon (Red.). Monografie Śląskiego Centrum Wody. Tom 1. Aktualne Problemy Gospodarki Wodnej. Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, pp. 131-141, ISBN 978-83-61695-46-2.