Szanowni Państwo,
Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w konferencji „Kanał Śląski i Droga Górnej Wisły – szanse i wyzwania”.
Dziękujemy zaproszonym Autorom za przygotowanie interesujących referatów, a Prelegentom za ich zaprezentowanie.
Chcemy również podziękować Komitetowi Organizacyjnemu, w tym wolontariuszom, których nieoceniona pomoc pozwoliła przygotować tę Konferencję.
Zapraszamy na kolejną edycję konferencji organizowaną przez Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która będzie poświęcona zbiornikom zaporowym w Polsce.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

 

Galeria (fot. Marek Grucka):

 

Informacja o miejscu konferencji

Konferencja odbędzie się 22 marca 2019 r. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z siedzibą przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.

Źródło mapy: OpenStreetMap.org

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem transmisji online w Internecie. Poniżej link do transmisji:

youtu.be/HcDOiG_L_zY

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy szczegółowy program Konferencji.

 

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„KANAŁ ŚLĄSKI I DROGA WODNA GÓRNEJ WISŁY – SZANSE I WYZWANIA”

TERMIN

22 marca 2019 roku

MIEJSCE KONFERENCJI

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60

  

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja 9:00 – 10.00

10:00 – 10:20

Otwarcie Konferencji. Przemówienia okolicznościowe

10:20 – 10.40

Historia Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły

Stanisław Czaja (Uniwersytet Śląski)

10:40 – 11:00

Postępy w przygotowaniu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej

Monika Niemiec-Butryn (Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

11:00 – 11:20

Stan prac w zakresie opracowania koncepcji technicznej budowy Kanału Śląskiego

Dorota Dybkowska-Stefek (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)

11:20 – 11:40

Uwarunkowania hydrologiczne i gospodarki wodnej dla funkcjonowania Kanału Śląskiego
i Drogi Wodnej Górnej Wisły

Damian Absalon, Magdalena Matysik (Uniwersytet Śląski), Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska)

 

11:40 – 12.10

PRZERWA KAWOWA

W czasie przerwy kawowej przedstawiona zostanie prezentacja Przedsiębiorstwa Realizacyjnego INORA Sp. z o.o. pt. „Nowoczesne technologie w hydrotechnice”.

12:10 – 12:30

Analiza przyczynowo-skutkowa zmian środowiskowych wynikających z budowy i eksploatacji Kanału Śląskiego

Andrzej Woźnica, Andrzej Pasierbiński, Bartosz Łozowski, Magdalena Matysik, Alina Urbisz, Mariola Krodkiewska (Uniwersytet Śląski), Jerzy Parusel (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska), Zbigniew Ryś (Lasy Państwowe), Piotr Kania (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego)

12:30 – 12:50

Uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i morfodynamiczne Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej GW z uwzględnieniem działalności górnictwa węglowego

Jacek Motyka (Akademia Górniczo-Hutnicza), Jacek Różkowski (Uniwersytet Śląski), Antoni Czapnik (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń)

12:50 – 13:10

Obiekty Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły oraz hydrotechniczne uwarunkowania ich budowy i funkcjonowania

Antoni Bojarski (Politechnika Krakowska), Andrzej Siudy (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA), Maciej Wąsowski (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

13:10 – 13:30

Kanał Śląski jako jeden z elementów rozwoju transportu intermodalnego w Europie

Michał Piórecki, Radosław Radoń (PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie)

13:30 – 13:50

Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły szansą rozwoju gospodarczego południowo-wschodniej Polski

Radosław Radoń, Małgorzata Sikora (PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie)

13:50 – 14:10

Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego oraz analiza kosztów i korzyści dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej

Przemysław Rdes (Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

 

14:10 – 14:50

DYSKUSJA i PODSUMOWANIE

 15:00 – 16:00

LUNCH