Międzywydziałowe Koło Naukowe "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody

Głównym celem działalności Koła jest przygotowanie studentów I i II stopnia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii do pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowych w zakresie zagadnień związanych z ekosystemami wodnymi i z wodą związanymi. W prowadzonych badaniach skupiamy się na zbiornikach wodnych mających znaczenie gospodarcze, przyrodnicze i rekreacyjne. Nasze badania obejmują analizę akwenów pod kątem parametrów morfometrycznych, analizę parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód, modelowanie numeryczne zbiorników, identyfikowanie problemów napotkanych podczas eksploatacji zbiorników oraz proponowanie działań mających na celu ich rozwiązanie. Studenci w ramach działalności koła mają możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole pod okiem doświadczonych pracowników naukowych, udziału w badaniach terenowych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników wodnych o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnych, gospodarki wodnej kraju oraz o szczególnych walorach przyrodniczych. W ramach działalności koła studenci mogą uczestniczyć w licznych warsztatach naukowych oraz seminariach. Członkowie Koła uzyskają doświadczenie w pracy w zespole, cenione na dzisiejszym rynku pracy, zapoznają się z obsługą specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu terenowego i laboratoryjnego.