Szanowni Państwo,
w dniach 4-7 czerwca 2019 r. w Szczyrku odbędzie się 42. Sympozjum "Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych".

O wydarzeniu bliżej informuje strona internetowa (www.chromatographia.us.edu.pl).

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do rejestracji na konferencję naukową pt. „KANAŁ ŚLĄSKI I DROGA WODNA GÓRNEJ WISŁY – SZANSE I WYZWANIA”. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: LINK

Informacje o konferencji pod adresem: www.kanalslaski.us.edu.pl

Informujemy, że rejestracja została zakończona z powodu wyczerpania wolnych miejsc.

Obszary miejskie mierzą się z dwoma skrajnymi zjawiskami związanymi z wodami opadowymi – ich nadmiarem oraz brakiem. Skutki tych zjawisk można ograniczyć poprzez racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi w mieście. W czasie upalnego lata pragniemy schronić się w chłodnym miejscu, najlepiej w pobliżu zieleni, w czasie intensywnych opadów martwimy się o nasze mienie. Czy możemy podnieść komfort i jakość życia mieszkańców? Oczywiście że tak, a możliwości działań jest wiele. Woda deszczowa, która obecnie w przestrzeni miasta często jest problemem, jest również darmowym regulatorem mikroklimatu, dlatego powinna być traktowana jako cenny zasób środowiska i racjonalnie spożytkowana.

Na naszym stanowisku będzie można zobaczyć i sprawdzić w jaki sposób uszczelnione powierzchnie na dużych obszarach miasta mogą powodować lokalne podtopienia, ale również jak stają się przyczyną deficytu wody. Zademonstrujemy różne nawierzchnie umożliwiając przesączanie się wody, jednocześnie obniżając tempo spływu wody deszczowej do kanalizacji. Ponieważ zieleń odgrywa kluczową rolę w zatrzymywaniu wód opadowych i poprawia komfort funkcjonowania w mieście, szczególnie w strefach zabetonowanych, zademonstrujemy i umożliwimy skonstruowanie „ogrodu deszczowego”. Ogród taki umożliwia zatrzymanie wody opadowej (np. pochodzącej z rynny), tworzy zieloną enklawę w naszym najbliższym otoczeniu. Może stanowić jeden z elementów „parków kieszonkowych”, łagodząc skutki wysokiej temperatury w gorące dni. W okresie upałów, różnice temperatur pomiędzy terenami zielonymi i pozbawionymi zieleni mogą sięgać nawet kilkunastu stopni, a różnice w wilgotności ponad kilkudziesięciu procent. Ogrody deszczowe to również korzyści zdrowotne – szczególnie dla osób obciążonych chorobami krążeniowo-oddechowymi.

Zacznij już dzisiaj zmieniać swoje otoczenie – zobacz jak to zrobić na naszym stanowisku. Zapraszamy.

Będziemy obecni na Nocy Biologów 11 stycznia 2019 - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 9)

oraz na 3. Śląskim Festiwalu Nauki 13-14 stycznia 2019 r. - Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (https://www.slaskifestiwalnauki.pl/woda-w-wielkim-miescie)

 

ŚCW jest współorganizatorem panelu pt. "Atrakcyjność gospodarcza i rekreacyjna miast – możliwości zagospodarowania zbiorników wodnych", który odbędzie się podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
19 października 2018 r. o godz. 11.30-13.00.
Możliwość rejestracji pod adresem:
https://ekmsp.eu/visitor/register

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka panelu:

• Śląsk pojezierzem? Zasoby wodne. Jakość wód.
• Potencjał dziedzictwa hydrotechnicznego, biogospodarczego i turystycznego śląskiego pojezierza.
• Zieleń w mieście a gospodarowanie wodą. Nowe aspekty zarządzania wodą w miastach – „deszcze niespokojne kontra miejski beton”. Wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych do rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury śląskich miast – Czy jest to możliwe?
• Samorząd, mieszkańcy, przedsiębiorstwa - Wspólny interes, konieczny dialog. Rozwiązania techniczne i dobre praktyki gospodarowania wodami – trendy w architekturze i urbanistyce.
• Wyzwania w zarzadzaniu wodami w mieście - edukacja społeczne. Nowoczesne metody edukacji i promocji. Jak zmotywować i zaangażować mieszkańców do działania?
• Zrównoważona gospodarka wodna sposobem na minimalizację skutków zmian klimatycznych na terenach zurbanizowanych

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr Andrzej Woźnica, Dyrektor Śląskiego Centrum Wody
• dr inż. Arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ekspert w zakresie przekształcenia środowiska zurbanizowanego
• Barbara Lampart, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice
• dr Leszek Trząski, Wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego
• Artur Wójcik, Kierownik Zlewni Białej Przemszy

Moderator: 

• dr hab. Edyta Sierka, Prodziekan  ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.


 

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Pracownicy ŚCW występując na licznych seminariach i konferencjach przedstawiają nowoczesne metody zarządzania zasobami wodnymi oparte na wiedzy. Wśród tych metod można wyróżnić: analizy wielkoobszarowe zlewni i parametrów fizyko-chemicznych zbiorników, analizy danych historycznych, tworzenie modeli matematycznych ekosystemu zbiornika, wykorzystanie metodyki DPSIR. W ostatnim czasie zaprezentowane zostały referaty na następujących wydarzeniach:

  • Seminarium „Stan i zagrożenia Środowiska Naturalnego”, Główny Urząd Statystyczny i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego – Katowice, 11 października 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, A. Pasierbiński, M. Libera, R. Ulańczyk „Nowoczesne metody analizy środowiska wodnego”.
  • Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania, Obserwatorium – Technologie dla Ochrony Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – III Panel dyskusyjny pn. Technologie dla ochrony środowiska – biotechnologie w ochronie środowiska, Katowice, 5 października 2018 r. . – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Nowoczesne narzędzia do monitorowania i oceny stanu wód powierzchniowych”.
  • IV Dni Energii Miasta Katowice Black To Green – Katowice, 21-22 września 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Zrównoważone gospodarowanie wodami – sposób na zmiany klimatu”.
  • XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska – Katowice, 4-6 września 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Modelowanie matematyczne ekosystemów jako element analizy DPSIR”.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacją nt.
KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „KANAŁ ŚLĄSKI I DROGA WODNA GÓRNEJ WISŁY – SZANSE I WYZWANIA”

Informacja dostępna pod TYM LINKIEM.

 

W nocy z 2 na 3 czerwca nad Goczałkowicami przeszedł deszcz nawalny. Rozpoczął się o godzinie 2:03, skończył o godzinie 8:50. W ciągu 6 godzin i 47 minut spadło łącznie 153,67 mm deszczu. Maksymalne natężenie deszczu odnotowano o godzinie 4:25 i wynosiło 189,9 mm/h. Deszcz został zarejestrowany przez stację pogodową  Projektu ZiZOZap (Śląskie Centrum Wody UŚ), wyposażoną w distrometr optyczny (Parsivel® OTT Messtechnik, Niemcy) na bazie lasera, do jednoczesnego pomiaru wielkość i prędkość kropel opadów.

W dniach 13-15 czerwca w Goczałkowicach odbył się obóz naukowy Międzywydziałowego Koła Naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody UŚ. W obozie uczestniczyło siedmiu studentów. Celem obozu było praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczące stosowania technik sonarograficznych, zebranie danych dotyczących głębokości Zbiornika Łąka i Zbiornika Goczałkowickiego. Ze względu na konieczność uzyskania danych na płytkich obszarach zbiorników, sonary były umieszczane na kajakach. W ciągu trzech dni zebrano dane z obszarów cofek zbiorników i wypłyceń w rejonie zatoki Bajerki Zbiornika Goczałkowickiego.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.