Studenci Międzywydziałowego Koło Naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody przygotowali stanowisko edukacyjne na Festiwalu Nauki w GEOsferze w Jaworznie. W czasie prelekcji i pokazów zaprezentowano ciekawe informacje nt.: wody i jej właściwości fizyczno-chemicznych, roli wody w ekosystemach wodnych i lądowych oraz ryb występujących w Polsce. Na zakończenie można było wziąć udział w teście wiedzy i otrzymać drobny upominek. Na stanowisku można było uzyskać informacje dotyczące działalności Śląskiego Centrum Wody UŚ. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wizytę na naszym stanowisku. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Dr Andrzej Woźnica, dyrektor ŚCW, poprowadził kolejny cykl zajęć dotyczących zasad prowadzenia monitoringu wód dla Studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia odbywały się na łodzi badawczej Uśka na Zbiorniku Goczałkowickim. W programie ćwiczeń znalazło się również miejsce na przedstawienie pozytywnego wpływu prawidłowo prowadzonej gospodarki rybackiej na jakość wody. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Pracownicy Śląskiego Centrum Wody i Studenci Koła Naukowego "Elementum" przy ŚCW przeprowadzili 25 kwietnia pomiary ukształtowania dna stawów i kanałów znajdujących się na obszarze Zabytkowego Parku Pszczyńskiego. W ich efekcie powstała mapa batymetryczna zaprezentowana poniżej. Pomiary prowadzone w ramach projektu Studenckiego Koła Naukowego, są wstępem do badań mających na celu określenie jakości wody i modelowania numerycznego tych zbiorników.

 

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Od 4 do 8 czerwca 2018 roku, w Ustroniu odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. "New Approaches to Groundwater Vulnerability", która jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, w szczególności nowymi metodami i technikami stosowanymi w ocenie tego zjawiska.

Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znajdą się m.in.:

  • podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w obszarach krasowych,
  • ocena zjawiska w kontekście zmian klimatycznych i użytkowania gruntów oraz w obszarach zurbanizowanych i górniczych,
  • ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w kontekście zrównoważonej gospodarki wodnej,
  • zasilanie wód podziemnych,
  • mapy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia i ich praktyczne wykorzystanie,
  • zastosowanie narzędzi GIS oraz modelowania w ocenie podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi UŚ we współpracy z UNESCO, International Association of Hydrogeologists, Stowarzyszeniem Hydrogeologów Polskich oraz Śląskim Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy na stronę internetową Konferencji: www.vulnerability.us.edu.pl

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią wykładów wideo zarejestrowanych podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Wody 22 III 2018 r., pt. "Nature for Water - Natura dla Wody", w kanale YouTube Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

GALERIA WIDEO

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom oraz Organizatorom za uczestnictwo w konferencji z okazji Światowego Dnia Wody, która odbyła się 22 III 2018 r.

 

Galerię z wydarzenia można obejrzeć na stronie Uniwersytetu Śląskiego - GALERIA.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

 

Logotyp ŚCW został zaprezentowany przez jego Twórcę prof. Tomasza Kipkę na wystawie monograficznej. Szczegółowe informacje:
http://www.mhk.katowice.pl/index.php/component/icagenda/210-wystawa-monograficzna-prof-tomasza-kipki?Itemid=101

 

 

Szanowni Państwo,

przypominamy wszystkim Zarejestrowanym, że już jutro (w czwartek, 22  marca 2018 r.) odbędzie się konferencja z okazji Światowego Dnia Wody pt. „Nature for Water – Natura dla Wody”. Aktualne problemy gospodarki wodnej.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00, rejestracja będzie odbywała się w holu Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (Sosnowiec) od godziny 9:30.

Poniżej zamieszczamy program Konferencji.