ŚCW jest współorganizatorem panelu pt. "Atrakcyjność gospodarcza i rekreacyjna miast – możliwości zagospodarowania zbiorników wodnych", który odbędzie się podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
19 października 2018 r. o godz. 11.30-13.00.
Możliwość rejestracji pod adresem:
https://ekmsp.eu/visitor/register

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka panelu:

• Śląsk pojezierzem? Zasoby wodne. Jakość wód.
• Potencjał dziedzictwa hydrotechnicznego, biogospodarczego i turystycznego śląskiego pojezierza.
• Zieleń w mieście a gospodarowanie wodą. Nowe aspekty zarządzania wodą w miastach – „deszcze niespokojne kontra miejski beton”. Wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych do rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury śląskich miast – Czy jest to możliwe?
• Samorząd, mieszkańcy, przedsiębiorstwa - Wspólny interes, konieczny dialog. Rozwiązania techniczne i dobre praktyki gospodarowania wodami – trendy w architekturze i urbanistyce.
• Wyzwania w zarzadzaniu wodami w mieście - edukacja społeczne. Nowoczesne metody edukacji i promocji. Jak zmotywować i zaangażować mieszkańców do działania?
• Zrównoważona gospodarka wodna sposobem na minimalizację skutków zmian klimatycznych na terenach zurbanizowanych

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr Andrzej Woźnica, Dyrektor Śląskiego Centrum Wody
• dr inż. Arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ekspert w zakresie przekształcenia środowiska zurbanizowanego
• Barbara Lampart, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice
• dr Leszek Trząski, Wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego
• Artur Wójcik, Kierownik Zlewni Białej Przemszy

Moderator: 

• dr hab. Edyta Sierka, Prodziekan  ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.


 

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

 

Galeria (fot. ŚCW):