Pracownicy ŚCW występując na licznych seminariach i konferencjach przedstawiają nowoczesne metody zarządzania zasobami wodnymi oparte na wiedzy. Wśród tych metod można wyróżnić: analizy wielkoobszarowe zlewni i parametrów fizyko-chemicznych zbiorników, analizy danych historycznych, tworzenie modeli matematycznych ekosystemu zbiornika, wykorzystanie metodyki DPSIR. W ostatnim czasie zaprezentowane zostały referaty na następujących wydarzeniach:

  • Seminarium „Stan i zagrożenia Środowiska Naturalnego”, Główny Urząd Statystyczny i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego – Katowice, 11 października 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, A. Pasierbiński, M. Libera, R. Ulańczyk „Nowoczesne metody analizy środowiska wodnego”.
  • Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania, Obserwatorium – Technologie dla Ochrony Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – III Panel dyskusyjny pn. Technologie dla ochrony środowiska – biotechnologie w ochronie środowiska, Katowice, 5 października 2018 r. . – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Nowoczesne narzędzia do monitorowania i oceny stanu wód powierzchniowych”.
  • IV Dni Energii Miasta Katowice Black To Green – Katowice, 21-22 września 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Zrównoważone gospodarowanie wodami – sposób na zmiany klimatu”.
  • XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska – Katowice, 4-6 września 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Modelowanie matematyczne ekosystemów jako element analizy DPSIR”.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

 

Galeria (fot. ŚCW):