W nocy z 2 na 3 czerwca nad Goczałkowicami przeszedł deszcz nawalny. Rozpoczął się o godzinie 2:03, skończył o godzinie 8:50. W ciągu 6 godzin i 47 minut spadło łącznie 153,67 mm deszczu. Maksymalne natężenie deszczu odnotowano o godzinie 4:25 i wynosiło 189,9 mm/h. Deszcz został zarejestrowany przez stację pogodową  Projektu ZiZOZap (Śląskie Centrum Wody UŚ), wyposażoną w distrometr optyczny (Parsivel® OTT Messtechnik, Niemcy) na bazie lasera, do jednoczesnego pomiaru wielkość i prędkość kropel opadów.

Już opady rzędu 100 mm/dobę uznaje się za katastrofalne, występują one głównie w rejonie Karpat i Sudetów. W czasie takich opadów następuje intensywny, niekontrolowany spływ wody do rzek. Nagły (w ciągu 3 godzin) przybór wody w cieku powoduje przekroczenie poziomu wody brzegowej, zalewane są tereny wokół cieku, z katastrofalnymi zniszczeniami całej infrastruktury terenu, w tym mostów. Jest to klęska żywiołowa, podczas której ludzie mogą stracić życie. Wymagana jest pomoc jednostek zorganizowanych z danego terenu oraz krajowych, pomoc fizyczna, medyczna, psychologiczna, finansowa i opieka organów administracji rządowej nad poszkodowanymi.

Na poniższych rycinach przedstawiono zarejestrowane dane z aparatury pomiarowej (kliknij na obrazek w celu powiększenia).

 

 

Umieszczony poniżej wykres ilustruje przyczynę zaklasyfikowania odnotowanego opadu jako deszczu nawalnego (źródło: A. Kotowski, B. Kaźmierczak, A. Dancewicz "Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji" PAN Warszawa 2010).